آدرس ها

تبریز

تبریز – لاله پارک – (طبقه یک) – انتهای راهرو – سمت راست – پلاک ۳۱

ایمیل:  sales@jinorgroup.com
تلفن:  +۹۸ ۹۱۴ ۳۱۴ ۵۳ ۴۶

                  +۹۰ ۵۳ ۱۳ ۶۵ ۳۶ ۰۰

تماس با ما

سوالات و پیشنهادات خود را با در میان بگذارید.

یک نظر ارسال کنید

اطلاعات تماس

تبریز – لاله پارک – (طبقه یک) – انتهای راهرو – سمت راست – پلاک ۳۱
تلفن:  +۹۸ ۹۱۴ ۳۱۴ ۵۳ ۴۶

                  +۹۰ ۵۳ ۱۳ ۶۵ ۳۶ ۰۰